V. VCC

V. Viadrina Compliance Congress
Compliance Across the Globe


Agenda | Prelegenci | Galeria
Ulotka (PDF) | Ulotka informacyjna Hamburg (PDF)


VCC-V 2017_Anzeige_A4_webKoncepcja Konferencji

Coroczne wydarzenie służy jako forum dyskusyjne na temat bieżących kwestii compliance w sferze transgranicznej i antykorupcyjnej. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, Compliance Officer wszystkich rodzajów organizacji i stowarzyszeń, a także do prawników i naukowców. W pięciu panelach tematycznych prawie 20 ekspertów będą mówić o bieżących wyzwaniach w zakresie compliance i przeciwdziałaniu korupcji. Każdy panel zostanie przedstawiony przez głównego mówcę. Odpowiednie panele rozpoczynają się od krótkich prezentacji ekspertów z biznesu, polityki i nauki i kończą się dyskusją w drugiej części.

Viadrina Compliance Center ma na celu podkreślenie i pogłębienie bieżących problemów związanych z transgraniczną compliance w celu przedstawienia istniejących rozwiązań oraz zainicjowanie nowych rozwiązań poprzez aktywną wymianę poglądów między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Viadrina Compliance Center wraz z Compliance Academy są organizatorami piątej edycji pod tytułem "Compliance Across the Globe". Konferencja odbędzie się w Bucerius Law School w Hamburgu we współpracy z grupą B20 ds. odpowiedzialnego postępowania w biznesie i antykorupcji oraz DICO.


Panel 1: Globalna compliance, lokalne wyzwania – odmienne orzecznictwo, różne wartości i jedna kultura uczciwości - mit czy jedyny sposób na zwalczanie niezgodności?

Jak dobrze wiadomo, system zarządzania zgodnością może działać tylko wtedy, gdy bierze się pod uwagę wartości ludzi i ich kulturę. To ludzie dopuszczają się łamania zasad. Niezależnie od tego, czy międzynarodowe korporacje, organizacje pozarządowe czy międzynarodowe związki sportowe - wszystkie organizacje działające na świecie stoją przed tym samym wyzwaniem: chcą spełniać najwyższe standardy, ale napotykają różnice kulturowe, społeczne i tę związane z wartościami. Czy możemy nadal mówić o globalnym zrozumieniu kultury integralności, która jest konsekwentnie realizowana?


Panel 2: Działanie i ulepszanie zamiast mówienia, dyskutowania i czekania - stan wiedzy na temat strategii antykorupcyjnych w międzynarodowych organizacjach

Przedsiębiorstwa wdrażają najlepsze systemy compliance, organizacje międzynarodowe organizują ogromną liczbę spotkań i konferencji przeciwko korupcji, podejmowane są wspólne działania, przeszkolony personel, publikowane są normy walki z korupcją, ustawodawstwo jest zaostrzone. Wydaje się, że wszystko zostało zrobione, i wciąż zdarza się - korupcja. Jakie skuteczne środki, rozwiązania, procedury są obecnie stosowane w celu aktywnego zwalczania korupcji? Co jest najnowocześniejsze w globalnie działających korporacjach i organizacjach przeciwko korupcji?


Panel 3: Compliance w handlu międzynarodowym - kontrola eksportu i obowiązujące zasady w czasach terroryzmu

Czas rzeczywistych zagrożeń terrorystycznych miał różny wpływ na globalny handel. Nie tylko zadanie straży granicznej zmieniło się z czystej administracji podatkowej na organ monitorujący i kontrolny. Zmianie uległo również prawodawstwo. Ponadto transakcje transgraniczne muszą być zgodne z prawem krajowym, europejskim i międzynarodowym. Ponadto niektóre kraje, takie jak Stany Zjednoczone, zapewniły eksterytorialne stosowanie swoich przepisów krajowych. Zgodność handlu międzynarodowego staje się zgodnością superlatyw. Prawie żaden inny obszar nie składa się z tak wielu różnych obowiązków, których należy przestrzegać. Czy efektywny CMS może te wszystkie wymagania spełnić?


Panel 4: Kary, nagrody i inne alternatywy - status quo i jak prawodawcy i wymiar sprawiedliwości powinni wspierać tworzenie zrównoważonej kultury przestrzegania prawa w organizacjach?

Rozwój compliance miał nie tylko pozytywny wpływ na przedsiębiorstwa i inne organizacje, które wzmocniły kulturę uczciwości. Państwa i społeczeństwa również skorzystały na tym rozwoju. Jednak ustawodawcy krajowi zareagowali bardzo różnie na ten rozwój: od korzyści wynikających z istniejących skutecznych rozwiązań w zakresie compliance z planami wprowadzenia kar dla przedsiębiorstw. Wiele innych krajów pozostało nieaktywnie. Czy to podejście może być właściwe? Jak możemy współpracować z innymi krajami i zrekompensować różne warunki, które eliminują dezorientującą sytuację globalnie działających firm i jednocześnie promować zrównoważoną kulturę uczciwości?


Fokus Afrika: Compliance w Afryce i dla Afryki - kultura uczciwości jako szansa na zrównoważoną i stabilną afrykańską przedsiębiorczość

Większość afrykańskich firm działa w szczególnie trudnych warunkach. Złe warunki społeczne, słabo rozwinięte struktury państwowe sprzyjają korupcji i innym nieprawidłowościom. Czy przedsiębiorstwa mogą w rzeczywistości odgrywać rolę zorientowaną na wartość? Czy wdrożenie zrównoważonych rozwiązań w zakresie compliance może przyczynić się do stabilności organizacji i zwalczania przestępczości gospodarczej? Co mogą zapewnić inne rozwiązania w celu osiągnięcia większej zgodności z przepisami i uczciwości w Afryce?