II. Viadrina Compliance Congress

[dropcap]W[/dropcap] dniach 25-26.03.2014 r. odbył się na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą II. Viadrina Compliance Congress. Dwudniowa konferencja zorganizowana została we współpracy z Compliance Academy Münster. W trakcie czterech paneli dyskusyjnych w ciągu dwóch dni omówione zostały przez przedstawicieli nauki, gospodarki i polityki najbardziej aktualne tematy dotyczące compliance. W pierwszym dniu konferencji wykłady dotyczyły między innymi znaczenia compliance dla relacji między państwem, a gospodarką oraz karnoprawnych i cywilnoprawnych ryzyk Compliance Managera. W dniu drugim przedstawione zostały aktualne wyzwania w obszarze stwierdzania i zarządzania ryzykami compliance przez przez partnerów handlowych. Podniesiono również temat globalnej implementacji standardów compliance i problematyki różnic prawnych, kulturowych i społecznych we wprowadzaniu Systemów Zarządzania Compliance. W trakcie przerw między wykładami uczestnicy mieli możliwość networkingu oraz indywidualnych rozmów
z prelegentami.