I. Viadrina Compliance Congress

[dropcap]W[/dropcap] dniu 20 listopada 2012 r. odbył się pierwszy Viadrina Compliance Congress w Sali Senatu Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Konferencja zorganizowana została we współpracy z Compliance Academy Münster i poświęcona była interdyscyplinarnej tematyce europeizacji compliance oraz compliance w sprzedaży. Dla najpełniejszego przedstawienia omawianych treści konferencja podzielona została na dwa bloki tematyczne: „Europejskie standardy compliance” oraz „Compliance – przyjaciel czy wróg działu sprzedaży?”. W ich ramach poruszona została z teoretycznego (I panel), jak i praktycznego punktu widzenia (II panel) kwestia odpowiedzialności zarządu zarówno za przestrzeganie regulacji ustawowych, jak i dobrowolnie przyjmowanych przez przedsiębiorstwa zobowiązań.