Viadrina Compliance Congress

[dropcap]K[/dropcap]ongres to sztandarowa impreza VCC. Organizujemy go corocznie we współpracy z Compliance Academy. Dla przedstawicieli nauki, polityki i gospodarki dwa dni spotkań i prelekcji stanowią okazję do wymiany informacji na najróżniejsze tematy związane z compliance z perspektywy interdyscyplinarnej.


 III. Viadrina Compliance Congress | Termin: 1.-2. 6. 2015 | Miejsce: Logensaal, Europa-Universität Viadrina
Raport | ProgramZaproszenie.pdf
© Frank Nürnberger

© Frank Nürnberger

Serdecznie pozdrawiam wszystkie Uczestniczki i wszystkich Uczestników trzeciej edycji Viadrina Compliance Congress! Congress Compliance stanowi koło napędowe dla praktyki compliance i już od trzech lat wprawia w ruch debatę o compliance.

Jak wiele działań prewencyjnych dla zapewnienia przestrzegania prawa oczekiwać może państwo od przedsiębiorców? I co dzieje się, jeżeli mimo podejmowania tych działań dochodzi do popełnienia w ramach przedsiębiorstwa przestępstwa? Jakie znaczenie odgrywać powinny wtedy działania compliance z perspektywy wymierzanej sankcji? Te pytania znajdują się obecnie w centrum debaty i również Państwo zajmować będziecie się nimi w ramach Congressu. Będziecie Państwo zastanawiać się nad pytaniem, gdzie znajduje się i znajdować się powinno compliance między państwem i gospodarką. […]"

heiko_maas

Heiko Maas

(Federalny Minister Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów)