VI. VCC

6. Viadrina Compliance Congress

Z przeszłości do przyszłości rozwoju Compliance 

10.-11. lipca 2018 | Science Center w Berlinie


  plakat | ulotka (PDF) galeria


6VCC_Poster

1. Panel: Model motywacyjny poprzez uznanie compliance: skutki, kodyfikacja i przyszłość

2. Panel: Compliance z różnymi prędkościami lub na drodze do powszechnego, międzybranżowego standardu?

3. Panel: Zwiększone wymogi w zakresie przejrzystości i ujawniania informacji jako kontrola compliance

4. Panel: Pewność prawa i wiarygodność dochodzeń wewnętrznych