III. Roundtable Compliance

DSC_0686 [dropcap]3[/dropcap] lutego 2015 r. odbyło się trzecie ponadbranżowe, ogólnopolskie spotkanie oficerów compliance. Uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch wystąpień: prof. dra hab. Macieja Rogalskiego (Członek Zarządu, Dyrektor ds. Prawnych, Ochrony Danych i Zarządzania Zgodnością T-Mobile Polska S.A.) na temat prawnych aspektów whistleblowingu oraz Pana Adama Jassera, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat roli zarządu w budowaniu efektywnego systemu compliance.

Prof. Rogalski przedstawił obecnie rozproszone w różnych aktach prawnych regulacje odnoszące się do informowania 

DSC_0689Prezes Jasser omówił nowelizację Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wprowadza do polskiego porządku prawnego osobistą odpowiedzialność osób zarządzających za doprowadzenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Zagadnienie to wywołało wśród uczestników żywą dyskusję, która kontynuowana była podczas nieformalnej części spotkania.o nieprawidłowościach, zwrócił uwagę na międzynarodowe zobowiązania do podejmowania ochrony „sygnalistów” oraz przedstawił proponowane kierunki zmian w zakresie wdrożenia w przedsiębiorstwach realnej ochrony osób informujących o nieprawidłowościach.