II. Roundtable Compliance

[dropcap]D[/dropcap]rugie spotkanie w ramach Roundtable Compliance w Warszawie dotyczyło certyfikacji compliance oraz compliance w walce z korupcją. Wykłady poprowadzili Prof. Dr. Bartosz Makowicz oraz Robert Lizak, ekspert z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, dlatego planowana jest jego kolejna, trzecia edycja.