I. Roundtable Compliance

DSC_0016[dropcap]D[/dropcap]nia 21 stycznia 2014 roku odbyło się w Centrum Szkoleniowym Sienna w Warszawie ogólnopolskie ponadbranżowe spotkanie pracowników compliance/działów zgodności działających w Polsce przedsiębiorstw. Zorganizowane z inicjatywy prof. Makowicza spotkanie było pierwszym tego rodzaju, w którym obok przedstawicieli branż kojarzonych typowo z compliance, a więc sektora finansowego, ubezpieczeniowego i obrotu papierami wartościowymi, udział brali także przedstawiciele branż produkcyjnych i handlowych. Celem roundtable jest stworzenie tego rodzaju platformy i umożliwienie osobom wykonującym w przedsiębiorstwach zadania z zakresu compliance uzyskiwania potrzebnej wiedzy i wymiany praktycznych informacji. Uczestnicy pierwszego spotkania dyskutowali na temat charakteru zawodu pracownika zgodności/oficera compliance w Polsce i brali udział w dwóch krótkich wykładach wygłoszonych przez prof. Bartosza Makowicza oraz Pana Karola Rajewskiego, Chief Compliance Officera ING.