Roundtable Compliance

[dropcap]O[/dropcap]d 2013 organizujemy do trzech razy w roku Okrągły Stół Compliance w Warszawie dla polskich fachowców w tej dziedzinie, przy którym mogą oni prowadzić zaawansowaną wymianę doświadczeń w obrębie własnej grupy zawodowej oficerów compliance oraz członków działów compliance w przedsiębiorstwach. Program rozmów wzbogacany jest prelekcjami znanych specjalistów.