Konferencja

Konferencja „Metody efektywnego kształtowania systemów compliance”

W dniu 14 kwietnia 2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja “Metody efektywnego kształtowania systemów compliance”. Celem konferencji było przedstawienie wartości i celowości, a także korzyści wynikających dla polskich przedsiębiorstw i całego społeczeństwa z faktu posiadania systemów compliance.

Podczas konferencji przedstawione i omówione zostały nowoczesne koncepcje, modele, metody, a także wybrane ryzyka compliance. Konferencja dała możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej zagadnień compliance osobom, które dopiero od niedawna zajmują się tą problematyką, jednocześnie stanowiła cenne źródło praktycznej wiedzy dla tych, którzy na co dzień podejmują w swej praktyce zawodowej wyzwania compliance. Wybitni specjaliści i praktycy przedstawili między innymi problematykę skutecznego zbudowania systemu compliance, opowiedzieli o aktualnych trendach w systemach compliance i kształtowaniu systemów compliance w polskich realiach oraz omówili specyfikę systemów compliance w wybranych branżach ubezpieczeń, sektora finansowego, branży telekomunikacyjnej czy farmaceutycznej.

W konferencji wzięli udział m.in. pracownicy compliance i oficerowie compliance, pracownicy w działach zapobiegania „praniu pieniędzy” w instytucjach finansowych oraz w instytucjach wsparcia biznesu, menadżerowie średniego i wyższego szczebla w instytucjach nadzorowanych, prawnicy z dużych kancelarii zajmujący się obszarem compliance oraz osoby zainteresowane tematyką compliance. Uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający udział w seminarium.