Compliance III

Compliance III. Whistleblowing w teorii i praktyce działania spółek, GPW, 11.05.2015

W dniu 11 maja 2015 roku w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu konferencji służących umacnianiu zaufania do rynku kapitałowego. kapitałowego. Trzecia z cyklu konferencja podjęła aktualną problematykę funkcjonowania tzw. sygnalistów nieprawidłowości i nadużyć w firmach. W konferencji wzięło udział wielu wybitnych praktyków oraz teoretyków życia gospodarczego, członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych oraz osoby odpowiedzialne za compliance w spółkach, akcjonariusze, reprezentanci domów maklerskich, instytucji rynku kapitałowego oraz mediów. Konferencja odbyła się w okresie poprzedzającym rocznicę nawiązania przez CBA, KNF i GPW w dniu 20 maja 2014 roku długoterminowej współpracy w zakresie organizacji szkoleń i warsztatów problemowych służących podnoszeniu kultury compliance w spółkach notowanych na warszawskim parkiecie. Prof. Dr. Bartosz Makowicz wygłosił podczas konferencji wykład wprowadzający pt. „Whistleblowing: funkcje, rodzaje oraz znaczenie dla przedsiębiorstwa i gospodarki vs. etyka?”.