Compliance II

Compliance II. Zamówienia publiczne, GPW, 20.10.2014

Dnia 20 października 2014 roku w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Budowa zaufania do rynku kapitałowego”. W konferencji wzięły udział osoby odpowiedzialne za compliance i zamówienia publiczne w spółkach, przedstawiciele zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych, akcjonariuszy, domów maklerskich i innych instytucji rynku kapitałowego oraz mediów. Partnerem merytorycznym konferencji było Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prof. Dr. Bartosz Makowicz podczas konferencji wygłosił prelekcję pt. „Rozwiązania zagraniczne w obszarze compliance, ostatnie przedsięwzięcia w zakresie standaryzacji”.