Certyfikacja I

I Warsztat Compliance w GPW, 18.06.2014

W dniu 18 czerwca w Sali NewConnect GPW odbył się I Warsztat Compliance dla spółek. W I części warsztatu omówiono znaczenie kultury compliance w organizacji oraz elementów i zadań Systemu Zarządzania Compliance (CMS) w praktyce. Przedstawione zostały ponadto podstawy audytu zarządzania ryzykiem braku zgodności. Bartosz Jagura z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, w ramach studiowania doświadczeń zagranicznych omówił wymogi niemieckiej normy IDW AssS 980 i nowej normy compliance ISO 19600. W II części Warsztatu przedstawiono opis najczęściej pojawiających się naruszeń i złych praktyk w zamówieniach publicznych. Wskazano na obszary generujące ryzyka po stronie zamawiającego i dostawcy oraz konsekwencje braku funkcji compliance w polityce zakupowej. Dokonano m.in. analizy statystyk dotyczących procedur zakupowych i przedstawiono wnioski dla kształtowania się CMS w obszarze zakupów. Wojciech Tokarski z CBA omówił rolę Biura w wykrywaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych, na poszczególnych etapach ich realizacji.