Compliance I

Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 31.03.2014

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła organizację cyklu Konferencji o umacnianiu zaufania do rynku kapitałowego. Pierwsza z nich, dotycząca problematyki compliance, w kontekście Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, odbyła się 31 marca 2014 roku w Sali Notowań GPW. Udział w niej wzięło blisko 200 przedstawicieli środowiska compliance, audytu i controllingu, specjalistów działów organizacji, do spraw zgodności oraz zarządzania ryzykiem. Partnerem merytorycznym konferencji była Komisja Nadzoru Finansowego.

Konferencja była osnuta wokół dwóch paneli zatytułowanych: „Compliance – rola w funkcjonowaniu organizacji, dobre praktyki w jej działalności” oraz: „Dlaczego praktyka Compliance jest korzystna? Zagraniczne doświadczenia, obszary oddziaływania, budowanie wartości”. Wśród panelistów goszczono m.in. Prof. Dr. Bartosza Makowicza z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Podczas konferencji podkreślono w szczególności znaczenie compliance w tworzeniu kultury w organizacji, jego roli zarządczej w prewencji ryzyk oraz w budowaniu wartości firmy. Zastanawiano się nad metodą wprowadzania compliance: jako samoregulacji czy w efekcie działań regulatora?