I. VACO

W dniach 15-19 lipca 2014 r. odbył się na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wakacyjny kurs compliance „Viadrina Summer School Approved Compliance Officer”. Celem kursu było wprowadzenie Uczestniczek i Uczestników w materię compliance, zapoznanie z nowoczesnymi metodami compliance oraz przybliżenie najważniejszych narzędzi compliance. Kurs składał się z sześciu powiązanych ze sobą metodycznie i merytorycznie modułów i zakończył się egzaminem certyfikującym.

Dziękujemy Uczestniczkom i Uczestnikom za udział w szkoleniu, żywe dyskusje oraz owocną wymianę doświadczeń i poglądów!


DSC_0847