II. Cologne Compliance Panel

119[dropcap]W[/dropcap] dniu 29 września 2014 r. odbył się II. Cologne Compliance Panel. Konferencja skupiała się wokół tematyki działalności średnich przedsiębiorstw. Dotyczyła m.in. nowoczesnych metod budowania Systemów Zarządzania Compliance oraz Security Compliance. Ponadto uczestnicy zaktualizowali swoją wiedzę na temat ryzyk występujących w średnich przedsiębiorstwach i efektywnego zarządzania nimi. Uznani referenci-praktycy wzbogacili uczestników cennymi praktycznymi wskazówkami i swoimi doświadczeniami. Konferencja podzielona została na trzy panele. W ramach pierwszego panelu omówiono znaczenie zarządzania konfliktami dla przedsiębiorstwa średniej wielkości, standard ISO 19600 oraz kontrolę wspólników jako metodę compliance. Drugi panel poświęcony był uwzględnieniu Systemów Zarządzania Compliance w postępowaniu przetargowym, 101odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej w przypadku braku compliance oraz zapobieganiu korupcji. Ostatni panel poświęcony był Security Compliance i tematom takim jak bezpieczeństwo IT jako nowy obszar działalności prywatnych firm ochroniarskich, certyfikacja I SMS i odpowiedzialność zarządu oraz rady nadzorczej w przypadku braku infrastruktury IT.