Raport

17. Dni Sektora Bezpieczeństwa Gospodarczego

W dniu 27 kwietnia, poraz 17. odbyły się Dni Sektora Bezpieczeństwa Gospodarczego we współpracy z Federalnym Stowarzyszeniem Bezpieczeństwa Gospodarczego (BDSW) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we nad Frankfurcie nad Odrą , z ponownym patronatem Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Co więcej, minęły ponad dwa lata, odkąd Instytut Badań nad Sektorem Bezpieczeństwa Gospodarczego oraz Bezpieczną Przedsiębiorczością (FORSI) przeniósł się do Viadriny. Trzy panele obejmowały najważnieje temate, którymi zajmują się aktualnie eksperci ds. bezpieczeństwa gospodarczego.


Powitanie i otwarcie

Prelegentów i uczestników tegorocznej konferencji początkowo powitał Prof. Dr. Alexander Wöll, Prezydent Uniwersytetu, który zwrócił szczególną uwagę na rosnącą przemoc wobec funkcjonariuszy policji z powodu nasilenia napięć w schroniskach uchodźców i wokół nich.

Również Dr. Harald Olschok, dyrektor BDSW przywitał gości przez podsumowanie ostatnich miesiący. Odniósł się także do zapotrzebowania więcej stanowisk policyjnych ze względu na rosnące ryzyka dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

Prof. Dr. Bartosz Makowicz był ostatnią osobą przemawiającą do publiczności. Przypomniał więc atak na berliński jarmark świąteczny w zeszłym roku i po krótkim przeglądzie opublikowanych statystyk kryminalnych, odniósł się do możliwości przeniesienia zadań do prywatnego sektora bezpieczeństwa.

Założyciel FORSI, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Rolf Stober, na przykładzie pożyczki – temat jego pracy doktorskiej - zilustrował, w jaki sposób gospodarka bezpieczeństwa czerpie korzyści z nauk o bezpieczeństwie. Jednak w przekazywaniu suwerennych uprawnień osobom prywatnym od lat wyłania się wyraźny obraz trwałej współpracy między gospodarką bezpieczeństwa a polityką. Już w 1996 r. FORSI proklamowało daleko idące zasady partnerstwa dotyczące współpracy między państwem a podmiotami prywatnymi, które weszły w życie w podobnej formie zaledwie 20 lat później z § 16a LuftSiG. Biorąc pod uwagę odpowiednie ograniczenia równoważności funkcjonalnej, interesu publicznego i ograniczeń konstytucyjnych, propozycje naukowe zostały w końcu wdrożone. Także na końcu powiedział "Dobre rzeczy potrzebują czasu" i to powinno być brane pod uwagę w przyszłości.


Aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa gospodarczego i branży bezpieczeństwa

Pod moderacją Dr. Tim Stuchtey, dyrektor zarządzający Brandenburskim Instytutu Społeczeństwa i Bezpieczeństwa (BIGS), przedstawił uczestnikom aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa gospodarczego i branży bezpieczeństwa.

Więc Mario Fassbender rozpoczął rundę dyskusyjną i początkowo opowiedział o pracy w ramach ochrony ekonomicznej jako portal informacyjny, a nie jako służba wywiadowcza. Zaznaczył, że Internet jest zagrożeniem i może mieć destrukcyjny wpływ na bezpieczeństwo gospodarcze. Oprócz ransomware jako popularna metodu szantażu, Faßbender mówił również o zjawisku tzw. "Fałszywych wiadomości" i trudnym do analizowania Social Engineering.

Następnie Kierownik Komunikacji Korporacyjnej Bernd Weiler zaprezentował gościom, jakie rozwiązania SECURITAS Deutschland oferuje jako usługodawca bezpieczeństwa dla swoich klientów: cichy alarm przy bankomatach, drony na misjach przeciwpożarowych. Weiler krytycznie dostrzegł kwestie minimalnego wynagrodzenia w branży bezpieczeństwa, które określił jako "nieskuteczne". Zaproponował także rejestr kontrolny i wezwał do certyfikacji firm ochroniarskich.

Wreszcie, Roger Hoeppner, jako Szef Policji Brandenburgskiej, podkreślił, że jest coraz bezpieczniej i pochwalił niezwykle dobrą współpracę z polskimi urzędnikami i prywatnymi firmami ochroniarskimi. Krytycznie z drugiej strony odniósł się do angażowania do pracy w tym sektorze młodych osób w Brandenburgii, jak również w pozostałej części Niemiec. Zwrócił uwagę na brutalne kluby i grupy, ale także często niezależnie działające tzw. Reichsbürger.


Zabezpieczanie imprez masowych w czasach prawdziwych zagrożeń terrorystycznych

Prof. Dr. Stefan Haack działał jako moderator drugiego panelu i natychmiast oddał głos Ralphowi W. Krueger, Wiceprezes Federalnej Komendy Policji w Berlinie, który pokazał krótki klip „Bez bezpieczeństwa nie ma zaufania.” Krueger opowiedział publiczności, że każdy indywidualny urzędnik musi być przeszkolony w taki sposób, że w razie potrzeby jest sam w stanie suwerennie zareagować na sytuacje stresowe. Następnie wypowiedział się za wprowadzeniem skanów ciała i rozpoznawania twarzy w wysokiej rozdzielczości, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony imprez masowych.

Jako przedstawiciele Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem na Uniwersytecie w Kilonii Jannis Jost wniósł ciekawy wkład: Jost zajmuje się przede wszystkim radykalizacją osób i budowaniem tożsamości i pokazał wyraźnie, że terroryści są narażenie na stres w czasie popełnienia ataku. Także każde odróżnienie od rzeczywistego planu może doprowadzić do wielkiego zamieszania i ogromnej presji psychologicznej, a tym samym może doprowadzić do zakończenia działania terrorystecznego. To stanowi właśnie punkt wyjścia dla urzędników i innych odpowiedzialnych osób.

Potem przemówił Dr. Harald Olschok do uczestników i pokazał status quo sektora bezpieczeństwa prywatnego z perspektywy największego stowarzyszenia branży bezpieczeństwa. Na podstawie aktualnych faktów i liczb opisano obecną sytuację, porównując związek z dzisiejszymi i przyszłymi oczekiwanymi podstawami prawnymi (§ 34a GewO) i koncepcjami kwalifikacji. Zwłaszcza w przypadku dużych wydarzeń, jak pokazuje tragedia Love Parade, w sektorze bezpieczeństwa w Niemczech potrzebne są jasne ramy regulacyjne. BDSW wypracowało w tej kwestii dokument ramowy i będzie również w przyszłości wraz z DFB, pracować nad specjalistyczną koncepcją kwalifikacji QuaSOD („Kwalifikacja służb bezpieczeństwa i porządku publicznego”).


Zagrożenia związane z przepływem uchodźców i ochrona schronisk dla uchodźców

Nie mniej aktualny niż poprzednie panele, trzeci i ostatni panel zajmował się zagrożeniami przepływu uchodźców i schroniskami dla uchodźców. Moderację przejął Dr. Berthold Stoppelkamp.

Jako swego rodzaju „insider” Frank Nürnberger dał publiczności wgląd do jego codziennej pracy jako Kierownik Centralnego Urzędu Imigracyjnego w Brandenburgii. Jako jedno z pierwszych miejsc spotkania, jak i przyjmowania informacji, Centralny Urząd jest predestynowane do spotkania różnych kultur. Nürnberger podkreślił, że u nich egzamin ekspercki zgodnie z § 34a GewO jest obowiązkowy dla wszystkich pracowników ochroniarskich.

Dyrektor zarządzający firmy ochroniarskiej Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft, Ernst Steuger, opisał eksplozję firm ochroniarskich w ostatnich miesiącach jako „niekontrolowany wzrost” i jako wyraźny znak potrzeby więcej pracowników w tym sektorze. Jako przewodniczący komisji specjalistycznej dla ochrony schronisk dla uchodźców w BDSW dalej krytykował wadliwe metody alokacji i brak kontroli władz publicznych, które są odpowiedzialne za większość działań w tym kontekście.

Dipl.-Phys. Stefan Geh, odpowiedzialny za realizację szkolenia i przeprowadzenie egzaminu eksperckiego według § 34a GEWO w IHK Monachium, także podkreślił znaczenie § 34a GEWO dla prywatnego sektora bezpieczeństwa i stwierdził, że obowiązek uczestników, aby zapewnić poziom niemieckiego stanowi zapewnienie odpowiedniego przekazu informacji w trakcie szkolenia - w końcu liczba niepowodzeń przy egzaminie jest wysoka i stanowi już około 50%.


Podsumowanie

17. Dni Sektora Bezpieczeństwa Gospodarczego można uznać za wielki sukces: niewątpliwie służył tworzeniu i utrzymywaniu świadomości problemów bezpieczeństwa. Bardzo wyraźnie widać, że przepływy uchodzców i odpowiedzi na pytanie związane z tą kwestią, nie wymaga jedynie współpracy danych państw, a także współpracy poszczególnych instytucji krajowych. Podejście interdyscyplinarne jest niezbędne w celu rozwiązania jak największej liczby obszarów problemowych. Wreszcie, stale rozwijająca się dziedzina cyberprzestępczości i bardziej profesjonalne zachowanie sprawców - myśl o Social Engineering- pokazują tą potrzebę.

Patrick Kikillus