17. SiWiTa

Początki Dnia Sektora Bezpieczeństwa Gospodarczego, będącego obecnie tradycją w branży, sięgają dnia 17 lutego 2000 roku, kiedy odbył się 1. Hamburski Dzień Branży Bezpieczeństwa. Przez kolejne lata w trakcie Dnia Gospodarki Bezpieczeństwa poruszano różnorodne zagadnienia z teorii i praktyki. Po przeprowadzce Instytutu FORSI na Uniwersytet Viadrina impreza organizowana w rozbudowanej formie.


17. SiWiTa 2017 | Termin: 27.4.2017 r. |  Miejsce: Logensaal, Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder)
program | prelegenci | ulotka (PDF) | galeria

Panele

1. panel:  "Aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i sektora bezpieczeństwa gospodarczego”
2. panel: "Zabezpieczanie imprez masowych w czasach prawdziwych zagrożeń terrorystycznych"
3. panel: "Zagrożenia związane z przepływem uchodźców i ochrona schronisk dla uchodźców"

20160512_Maiziere_portrait_005_portrait

© BMI

Szanowni Państwo,

słowo bezpieczeństwo ma wiele znaczeń. Wydarzenia ostatnich miesięcy skupiły się na bezpieczeństwie wewnętrznym naszego kraju. Ich gwarancja jest jednym z podstawowych zadań państwa, ponieważ stanowi ramy dla naszej swobodnej koegzystencji. Niemniej jednak państwo potrzebuje silnego wsparcia na wszystkich poziomach społeczeństwa, aby sprostać temu wyzwaniu. W tym kontekście ważną rolę odgrywa efektywna współpraca z prywatnymi firmami ochroniarskimi. Zwłaszcza na tle ciągle zmieniającej się sytuacji zagrożenia w cyfrowej przestrzeni, która ma coraz większe znaczenie. Dlatego z radością przyjąłem patronat nad tym wydarzeniem.

Szczególnie cieszy mnie fakt, że Dni Sektora Bezpieczeństwa Gospodarczego odbywają się po raz 17 i po raz kolejny oferują możliwość wspólnego opracowania i omówienia odpowiedzi na bieżące kwestie bezpieczeństwa. Dlatego bardzo dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie.

Życzę wszystkiego najlepszego dla przyszłej pracy i życzę wszystkim uczestnikom interesującej konferencji.

Dr. Thomas de Maizière,
MdB Federalny Minister Spraw Wewnętrznych


Koncepcja

Dni Sektora Bezpieczeństwa Gospodarczego odbędą się w tym roku już 17 raz i tradycyjnie stanowią część Instytu Badań Compliance, Bezpieczeństwa Gospodarczego i bezpiecznej przedsiębiorczości (FORSI), który od stycznia 2015 r. jest działem Viadrina Compliance Center (VCC) przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina i nadal koncentruje się na swoich obszarach badawczych - ekonomice bezpieczeństwa i bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Seria konferencja służy jako forum dyskusji na temat aktualnych kwestii bezpieczeństwa i skierowany jest do przedstawicieli partii politycznych, administracji, do kierownictwa prywatnej branży bezpieczeństwa, do przedstawicieli policji, konsultantów i naukowców. Szczególną uwagę zwraca się na wspólną debatę na aktualne tematy.

Realizacja

Program dwudniowej konferencji przewiduje łącznie trzy tematyczne panele dyskusyjne wokół bieżącej sytuacji bezpieczeństwa: Pierwszy panel jest o temacie „Aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i sektora bezpieczeństwa gospodarczego”, a następnie w panelu zatytułowanym „Zabezpieczanie imprez masowych w czasach prawdziwych zagrożeń terrorystycznych". Konferencję uzupełnia ostatni panel dotyczący kontrowersyjnego tematu "Zagrożenia związane z przepływem uchodźców i ochrona schronisk dla uchodźców". Panele będą moderowane przez ekspertów z nauki i praktyki. Wyniki konferencji zostaną podsumowane w odpowiednich publikacjach.

Cele

Celem konferencji jest analiza i zgłębienie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie oraz prywatnego sektora bezpieczeństwa gospodarczego oraz przedstawienie działających i wypracowanie nowych rozwiązań w drodze aktywnej wymiany poglądów między przedstawicielami zainteresowanych grup.