Raport

16. Dni Sektora Bezpieczeństwa Gospodarczego

W dniach 22-23 października we współpracy z Federalnym Stowarzyszeniem Bezpieczeństwa Gospodarczego (BDSW) zorganizowano 16. Edycję Dni Sektora Bezpieczeństwa Gospodarczego. Wydarzenie tę odbywa się po raz pierwszy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina przez organizację tam działającego Instytutu Badań nad Sektorem Bezpieczeństwa Gospodarczego oraz Bezpieczną Przedsiębiorczością (FORSI). Pod wiodącym motywem tegorocznej edycji „Sektor Bezpieczeństwa Gospodarki – rosnące znaczenie, większe wymagania?!“ dystkutowali goście z różnych dziedzin branży bezpieczeństwa. Także Federalny Minister Spraw Wewnętrznych Dr. Thomas de Maizière uznał znaczenie konferencji i przejął patronat.


Dzień 1, 22.10.2015 - Rosnące znaczenie, nowe zagrożenia i zadania dla branży bezpieczeństwa

Otwarcie i powitanie

Jako przedstawiciel Uniwersytetu Europejskiego Viadrina kanclerz Christian Zens powitał gości w Sali Senatu i chwalił ścisłą współpracę między gospodarką a nauką, która jest szczególnie skuteczna przy działaniach FORSI, a od tego roku stanowi też część pracy Viadriny. Następnie zostało przeczytane powitanie Federalnego Ministra Spraw Wewnętrznych Dr. Thomas de Maizière, przy czym podkreślił znaczenie tej platformy dyskusyjnej: „Dlatego niech wzmocnimy te struktury wspólnie z sektorem prywatnym, aby w zaufanie o dobrą współpracę stworzyć dalsze środki zapobiegawcze. Do tego potrzebujemy silnych partnerów i forum do wymiany, takich jak Dni Sektora Bezpieczeństwa Gospodarczego."

Założyciel FORSI, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Rolf Stober w swoim przemówieniu odniósł się do dwóch ostatnich edycji wydarzenie  w Hamburgu i Berlinie i przedstawił uczestnikom rozwój i historię Instytutu Badawczego. Następnie Martin Lebrenz, sekretarz prasowy miasta Frankfurt (Oder) podkreślił w swoim wystąpieniu szczególnie ważną międzynarodową współpracę i jako przykład podał świetną współpracę z polskim urzędami w Słubicach, która przejawia się szczególnie w ramach polityki bezpieczeństwa.

Prof. Dr. Bartosz Makowicz serdecznie powitał jako organizator wszystkich gości, uczestników i prelegentów na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.


"Nowe zagrożenia dla biznesu, nowe zadania dla branży bezpieczeństwa"

Pierwszy panel konferencji moderował Prof. Dr. Wolfgang B. Schüneman i ten panel umożliwił uczestnikom pełny wgląd w aktualną sytuację w branży bezpieczeństwa.

Dzięki globalizacji i cyfryzacji kluczowych Bodo Becker rozpoczął swój wykład i podsumowane aktualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i wokół Republiki Federalnej Niemiec razem z ochrony ekonomicznej Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucyjnego. Podkreślił, że wzajemne powiązania rynków oznaczają, że musimy przygotować się na coraz poważniejsze konsekwencje dla bezpieczeństwa, które są wyrażane globalnie w sytuacjach kryzysowych, wydaleń i ucieczki. W tym kontekście globalne sieci cyfrowe również stwarzają ogromne możliwości ataku, w szczególności poprzez cyberprzestępczość i sabotaż cybernetyczny, powiedział Becker.

Manfred Buhl, Dyrektor Zarządzający SECURITAS, podkreślił przede wszystkim problem zmian demograficznych i postępującej mechanizacji w branży bezpieczeństwa, która wymagała zmiany paradygmatu. Co więcej, kwestia azylu nie jest jeszcze możliwa do zrealizowania w chwili obecnej, ponieważ deportacje nadal stanowią poważne wyzwanie dla sił bezpieczeństwa.

Dirk Fleischer z firmy chemicznej Lanxess wyjaśnił publiczności, z jakimi problemami musiała sobie radzić firma działająca globalnie. Począwszy od zwykłej kradzieży rowerów, szpiegostwa przemysłowego i cyber oszustw po terroryzm, problemy te są częścią codziennego biznesu.

Alexis Below poinformował o wynikach Brandenburskiego Instytutu Społeczeństwa i Bezpieczeństwa (BIGS). Oprócz wymienionych już megatrendów branży, obejmowały one globalne trendy demograficzne i urbanizację. Dodatkowo dodał do listy kolejne zagrożenia stwarzane przez drony i techniczne fuzje, a także drukowanie 3D, które w przyszłości będzie np. Drukowanie broni może być poważnym zagrożeniem.


"Piłka nożna i bezpieczeństwo"

Drugi panel dnia został otwarty. Harald Olschok, Dyrektor BDSW. Jako moderator przedstawił ekspertów ds. Bezpieczeństwa piłkarskiego. Dzięki czemu oficer ochrony z DFB, Hendrik Duży Lefert, początek i omówione oprócz struktury stowarzyszenia, nowej kwalifikacji koncepcji DFB dla służb bezpieczeństwa w zawodowym futbolu, która powinna być zagwarantowana przez nowoczesną, modularną szkolenie stewardów pierwszych trzech lig jednolitego standardu. W jednym średni wynik 43,100 widzów w 1. Bundeslidze w sezonie gry i łącznie 308,300 folderów, w jego opinii, przeszkodą uznania prawnego musi być wykonana jak najszybciej, w celu stworzenia ogólnokrajowej polityki w celu zagwarantowania jakości folderu.

Poniżej przedstawiono Lars Mühlbradt, pracownik ochrony z Werderem Brema, gdzie praktyczne zagrożenia znajdowały się w codziennym Bundesligi. Komponent ludzki jest w procesie z najbardziej narażonych części w systemie bezpieczeństwa i przejrzeć niewłaściwych zasad i wysoki wskaźnik rotacji wśród folderów żadnej poprawy. Dlatego też wystąpił z propozycją wprowadzenia koncepcji kwalifikacji DFB.

Tomasz Kubera, która świeci z perspektywy niemieckiej Akademii Policyjnej (DHPol), przedstawił w swoim wystąpieniu między innymi, szczególne zagrożenia pola amatorskiej i zawodowej piłki nożnej. Wykorzystał wyniki projektu badawczego "SiKomFan", którego celem jest poprawa dialogu między fanami i podmiotami bezpieczeństwa.

Jako ostatni mówca tego dnia, Manfred Buhl dodał perspektywę firmy ochroniarskiej SECURITAS. Skoncentrował się na wyzwaniach ekonomicznych tej branży, ponieważ kluby piłkarskie są dziś "niczym więcej niż przedsiębiorstwami gospodarczymi". Pomimo wysokich przychodów, koszty szkoleń i.H.v. zainwestowano około 500 € za folder, co spowodowałoby ogromne koszty z liczbą 300-500 pracowników na grę.


Dzień 2, 23.10.2015 - Rosnący popyt - jakość i rzetelność w firmach ochroniarskich

"Prywatność jako wewnętrzne wyzwanie dla firm ochroniarskich"

Sygnał startowy został dostarczony przez trzeci panel, który zajmował się źródłami niebezpieczeństwa ochrony danych IT i został zlecony przez dr inż. Berthold Stoppelkamp, ​​szef biura w BDSW, został moderowany.

Cyfrowe backdoory, niewystarczające środki bezpieczeństwa i brak świadomości wśród pracowników zostały wymienione jako główne przyczyny Mechthild Stöwer, Fraunhofer Institute for Secure Information Technology. Wyizolowane struktury z zakresu IT są integralną częścią codziennej codziennej pracy.

Walter Schlegel, TÜV Rheinland, rozpoczął swoją definicję bezpieczeństwa IT. Jest to zagwarantowane, jeśli systemy IT są "wolne od ingerencji i dostępne". Pokazał, jak powszechne standardy, u.a. ISO 27001 może zapewnić bezpieczeństwo.

Z punktu widzenia Chief Information Officer i inspektora ochrony danych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, Richard Huber mówił. W swoich uwagach wyjaśnił, jak interdyscyplinarne jest zagadnienie ochrony danych IT, a które wszystkie zainteresowane strony będą musiały zidentyfikować różne zagrożenia i zagrożenia.

Złożoność zagadnienia ochrony danych w chmurze została wdrożona przez Bernda Suchomskiego, SSW Rechtsanwälte. Łączenie w sieć globalnych magazynów i różnych podwykonawców stanowi poważne wyzwanie dla użytkowników w uchwyceniu ram prawnych dotyczących naruszeń bezpieczeństwa danych.


Jakość, zarządzanie i odpowiedzialność

Ostatecznie uczestnicy ostatniego panelu otrzymali wgląd w różne koncepcje jakości bezpieczeństwa z dziedziny praktyki, perspektywy konsultanta i nauki przedstawionej przez prof. Dr. h. c. mult. Rolf Stober był moderowany.

Definicja i mierzalność jakości prezentowanego według Marco Wilde, GSE Protect, głównym problemem w tym obszarze branży zabezpieczeń. Jest to trudne do udowodnienia, że ​​jakość głosu, ponieważ jest to tylko wtedy, gdy coś się dzieje, to jest przeciwnego zdania, więc Wilde.

Dr. Harald Schloßmacher, PRW Rechtsanwälte, pokazał w swoim przemówieniu, jak jakość branży bezpieczeństwa jest interpretowana z punktu widzenia konsultanta. Posłużył się przykładem personelu ochrony w schronisku dla uchodźców, który tylko dzięki improwizacji mógł wykonywać swoje obowiązki. W tym kontekście wspomniał, że 8-punktowy plan z Nadrenii Północnej-Westfalii lub 12-punktowy plan BDSW może zaoferować rozwiązania.

Ostatnim uczestnikiem panelu był prof. Dr Stefan Siepelt o odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w branży bezpieczeństwa. Na podstawie wyroku w sprawie Neubürger wskazał, w jaki sposób odpowiedzieć na kwestie odpowiedzialności wyższych organów w przedsiębiorstwie i przedstawił analizę § 30 i § 130 OWiG.


Wnioski

16. Dni Sektora Bezpieczeństwa Gospodarczego pokazały, że megatrendy, które pojawiają się w rozwoju demograficznym i postępach technologicznych w branży bezpieczeństwa, wymagają globalnej zmiany myślenia. Teraz do branży bezpieczeństwa i państwa należy wspólna praca nad rozwiązaniami, którym musi towarzyszyć nauka. Ponieważ migrację stopniową między deregulacją a przeregulowaniem można opanować jedynie w dialogu.

Mag. Iur. Alexander Matuk, LL.M.