16. SiWiTa

[dropcap]P[/dropcap]oczątki Dnia Sektora Bezpieczeństwa Gospodarczego, będącego obecnie tradycją w branży, sięgają dnia 17 lutego 2000 roku, kiedy odbył się 1. Hamburski Dzień Branży Bezpieczeństwa. Przez kolejne lata w trakcie Dnia Gospodarki Bezpieczeństwa poruszano różnorodne zagadnienia z teorii i praktyki. Po przeprowadzce Instytutu FORSI na Uniwersytet Viadrina impreza organizowana jest pod tytułową nazwą w rozbudowanej formuje dwudniowej.


SiWiTa 2015 | Termin: 22.10.-23.10.2015 | Miejsce: Sala Senatu, Uniwersytet Europejski Viadrina

1. panel: „Nowe zagrożenia dla przedsiębiorstw, nowe zadania dla branży bezpieczeństwa”
2. panel: „Rola prywatnych służb zapewniających bezpieczeństwo przy prewencji i ochronie antyterrorystycznej”
3. panel: „Ochrona danych jako wewnętrzne wyzwanie dla firm z branży bezpieczeństwa”
4. panel: „Jakość, zarządzanie i odpowiedzialność prawna”

Koncepcja

Dni Sektora Bezpieczeństwa Gospodarczego 2015 nawiązują do ponad 15-letniej tradycji założonego przez profesora Stobera Instytutu Badań nad Sektorem Bezpieczeństwa Gospodarczego oraz Bezpieczną Przedsiębiorczością (FORSI) i przebiegają w bieżącym roku jako dwudniowe spotkanie pod hasłem „Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie i sektor bezpieczeństwa gospodarczego – rosnące znaczenie, rosnące wymagania!?“. Coroczna impreza służy jako forum dyskusyjne dla aktualnych kwestii z zakresu bezpieczeństwa i adresowana jest do przedstawicieli polityki, administracji państwowej i samorządowej, kierownictwa firm z sektora bezpieczeństwa gospodarczego oraz policji, delegatów związków zawodowych i federacji oraz adwokatów i naukowców. Tegoroczna konferencja stanowi jednocześnie inaugurację działalności instytutu FORSI w nowej siedzibie – w roli Wydziału Badawczego Viadrina Compliance Center przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Realizacja

Program dwudniowej konferencji przewiduje łącznie cztery tematyczne panele dyskusyjne oraz dwa gościnne wykłady. Przed każdą z dyskusji panelowych temat rozmów zostanie przedstawiony w krótkiej wstępnej prelekcji rzeczoznawcy z szeregów przedstawicieli gospodarki, polityki i nauki. Moderację każdego z paneli poprowadzi naukowiec lub praktyk działający w omawianej dziedzinie. Wnioski z konferencji zostaną następnie przedstawione w okolicznościowych publikacjach.

Cele

Celem konferencji jest analiza i zgłębienie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie oraz prywatnego sektora bezpieczeństwa gospodarczego oraz przedstawienie działających i wypracowanie nowych rozwiązań w drodze aktywnej wymiany poglądów między przedstawicielami zainteresowanych grup.