III. Cologne Compliance Panel

III. Cologne Compliance Panel, Kolonia, 14.03.2016

W dniu 14 marca 2016 odbyła się już III. Edycja Cologne Compliance Panel w Kolonii. Powitania gości dokonali Jörg Schick z Bundesanzeiger Verlag oraz Prof. Dr. Bartosz Makowicz z Viadrina Compliance Center. Konferencja była tak jak w poprzednich latach podzielona na panele. Pierwszy panel poświęcony był zagadnieniu zapobiegania korupcji. Prelegenci poruszyli tematy o zapobieganiu i zwalczaniu korupcji za granicą, nowym standardzie ISO 37001 Anti-Bribery Management, zapobieganiu korupcji wśród spółek handlowych w Niemczech jaki i wśród Collective Actions. Drugi panel poświęcony był bezpieczeństwu IT i ochronie danych. Tematami były paradoksy i synergie bezpieczeństwa IT i ochrony danych, perspektywa branży zabezpieczeń, transfer technologii i kontrola eksportu oraz prawidłowe wykorzystanie IT w kontroli compliance i prewencja. Ostatni panel dotyczył zarządzania w kryzysie, w tym możliwości i ograniczeń współpracy z sądem karnym w kryzysie, strategii zarządzania kryzysowego, zapobiegania i komunikacji kryzysowej.