Raport

18. FORSI Security Days

W dniach 24-25 maja na Uniwersytecie Europejskim Viadrina zorganizowano po raz trzeci we współpracy z Federalnym Stowarzyszeniem Bezpieczeństwa Gospodarki (BDSW) 18. FORSI Security Days. Z tego powodu Instytut Badań nad Sektorem Bezpieczeństwa Gospodarczego oraz Bezpieczną Przedsiębiorczością (FORSI) zaprosił prelegentów z różnych sektorów, aby omówić aktualną sytuację w zakresie bezpieczeństwa, jak i wyzwania i rozwój. Z okazji pełnoletności, wydarzenie zostało zaprojektowane w nowej odsłonie, a jeden z czterech paneli odbył się w języku angielskim. Wspólnie wszyscy uczestnicy dążyli do tego, aby omawiać bieżące spostrzeżenia i praktyczne doświadczenia, a także do inicjowania dialogu.


Dzień 1, 24.05.2018 r.DSC_0016

Otwarcie i powitanie

Prof. Dr.  Stephan Kudert, Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, powitał jako pierwszy gości i podkreślił szczególną wagę pracy Instytutu Badań nad Sektorem Bezpieczeństwa Gospodarczego oraz Bezpieczną Przedsiębiorczością. Dołączył do słów powitania od Federalnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Budownictwa Horsta Seehofera i życzył uczestnikom i prelegentom udanego wydarzenia z wymianą doświadczeń i pomysłów na przyszłość.

Jako następny Gregor Lehnert, prezes BDSW, odwołał się w swoim powitaniu do pierwszego panela, podkreślając znaczenie obowiązujących jednakowych standardów bezpieczeństwa.

Jako ostatni Prof. Dr. Bartosz Makowicz jako organizator wydarzenia powitał wszystkich gości, uczestników i prelegentów. Życzył wszystkim dwóch wspaniałych dni, aby spotkanie zakończyło się sukcesem i miało także wpływ na przyszłość.


„Firmy ochroniarskie w przyszłości: Jakość i  pewność"

DSC_0031

Pierwszy panel konferencji pod moderacją Prof. Dr. Svena Eisenmengera umożliwił uczestnikom szczegółowy wgląd w aktualną sytuację i wyzwania branży bezpieczeństwa. Jako wstęp do tego panela moderator odniósł się do niektórych zmian, które czekają na nas w najbliższym czasie.

Marco Wilde, jako przedstawiciel GSE Protect Berlin, odnosił się przede wszystkim do praktycznych doświadczeń, które zdobył. Nawiązał więc do faktu, że klientowi trudno jest rozpoznać formę, w jakiej prywatne firmy ochroniarskie spełniają wymagania jakościowe.  Rozpoznawalne jest tylko dzięki oznaczeniom na odpowiednich produktach. Odniósł się także do faktu, że wymagania do sektora bezpieczeństwa stale rosną, ponieważ następują zmiany społeczne. Jego zdaniem właściwa interakcja między sektorem prywatnym a państwem jest niezbędna do zapewnienia odpowiedniej jakości usług w sektorze bezpieczeństwa prywatnego.

Jako kolejny René Land z Urzędu ds. Działalności Gospodarczej miasta Cottbus zabrał głos i początkowo odnosił się do reformy z grudnia 2016 r., która wymaga od przedsiębiorców, aby przedsiębiorcy mieli odpowiednią wiedzę i odbwanie się regularnych audytów. Jego zdaniem brakuje ogólnokrajowej regulacji i podstawy prawnej dla przedsiębiorców, które są identyczne czy są do siebie bardzo podobne w ramach swojej działalności gospodarczej. Ponadto wypowiedział się na temat oczekiwań do spodziewanego początek 2019 roku rejestru nadzorczego (niem. Bewacherregister), które będzie służyć do scentralizowanego przechowywania danych dotyczących pracowników przedsiębiorstw działającym w sektorze bezpieczeństwa.

Mona Mohrat z Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej e.V. przybliżyła proces i warunki egzaminu kompetencji pracownika w sektorze bezpieczeństwa. Ten egzamin, odbywa się w odpowiedniej siedzibie IHK Podkreśliła przy tym, że odnowienie nastąpiło w tym sensie, że wzięto pod uwagę przede wszystkim kompetencje międzykulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności społecznej.


„Nowe zagrożenia = nowe zadania dla bezpieczeństwa gospodarki“ (Keynote)DSC_0078

Prof. Dr. Patrick Sensburg wystąpił jako członek niemieckiego Bundestagu w swoim wystąpieniu na temat rozwoju sytuacji w sektorze informacyjnym i problemu ataków przez hakerów w przedsiębiorstwach. Zwrócił także uwagę na to, że pomimo innowacji każdy powinien przemyśleć swój sposób komunikacji. Komunikacja niesie ze sobą pewne stałe zagrożenia. Mimo szybkiego postępu i rozwoju w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie należy pamiętać o sposobie wykorzystywania i przetwarzania danych. Podkreślił także znaczenie odpowiedniej kombinacji Human Intelligence z Signals Intelligence. Jego zdaniem odpowiedni poziom bezpieczeństwa może zostać jedynie osiągnięty dzięki dobrej współpracy między państwem a sekotrem prywatnym.

 

 


„Nowe zagrożenia = nowe zadania dla bezpieczeństwa gospodarki“

Moderatorem drugiego panelu był Prof. Dr. André Röhl z Northern Business School. Początkowo odnosił się do programu studiów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz przyszłych wymagań i warunków odnośnie do takich kierunków studiów.

Gregor Lehnert, prezes BDSW, wskazał na wstępie, że nowe zagrożenia w bezpieczeństwie gospodarki to nie tylko migawka, a powszechnym zjawiskiem jest to, że kwestionuje się dopiero współprace, gdy wystąpi jakieś negatywne zdarzenie.  Agencje bezpieczeństwa muszą się na bieżąco przygotowywać do nowych zjawisk, przy czym nie jest możliwe rozpoznanie wszystkiego wcześniej, biorąc pod uwagę szybkość rozwoju. Liczba obszarów biznesowych także rośnie, co wymaga odpowiedniego szkolenia w zakresie wrażliwości. Jego zdaniem same działania doradcze nie wystarczą, aby przygotować się na nowe zagrożenia.

Następnie Mario Faßbender z brandenburskiego Urzędu Ochrony Konstytucji odniósł się do Keynote. Zastanawiał się nad tym, czy w ogóle każde przedsiębiorstwo jest w stanie rozpoznać potrzebę działania w zakresie bezpieczeństwa gospodarki. Przede wszystkim Niemiecki charakteryzują się działalnością przedsiębiorcom średniej wielkości i z doświadczeń wynika, że właśnie te przedsiębiorstwa nie poświęcają wystarczającej uwagi temu tematowi. Odniósł się także do inicjatywy Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, która stanowi wspólną platformę informującą przykładowo o nowych trendach zagrożeń. Do dyskusji dołączył jeszcze kwestie ochrony danych osobowych i aktualnych wezwań wynikających z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Prof. Dr. Patrick Sensburg uczestniczył jako przedstawiciel polityczny także w tym panelu.Ocenił aktualną sytuację na rynku bezpieczeństwa i zaznaczył to, że pojawiło się coraz więcej prywatnie działających firm. Jego zdaniem oznacza to konieczność większej interwencji państwa, przy czym państwo powinno się bardziej skupić na niektórych obszarach. Jednak dla umożliwienie takiego działania ze strony państwa, potrzebne są odpowiednie pomysły z branży bezpieczeństwa. Uznał również za szczególnie ważne, aby przedsiębiorstwa traktowały w sposób bardziej odpowiedzialny dane, które uzyskują z technologii. Przede wszystkim postrzega wkład gospodarki jako wsparcie polityki, aby wspólnie doprowadzić do najlepszych rozwiązań.

Pierwszy dzień zakończył Prof. Dr. Bartosz Makowicz podsumowując wyniki panelów  i dyskusji w sześciu tezach. Było to pojawienie się nowych dziedzin działalności gospodarczej, które stają się coraz bardziej kompleksowe. W dalszym ciągu odniósł się do odciążenia publicznych sektorów poprzez działanie sektorów prywatnych. Z rozmów wynika także potrzeba ingerencji przez ustawodawcę. Pod koniec zwrócił uwagę na rosnące napięcie na rynku bezpieczeństwa gospodarki.


Dzień 2, 25.05.2018 r.

„Big Data, digitalizacja i cyberbezpieczeństwo“DSC_0109

Drugi dzień wydarzenia został otwarty trzecim panelem pod moderacją Christiana Zandera z freedom manufaktur GmbH.

Bernd Weiler z firmy SECURITAS Deutschland rozpoczął swoje wystąpienie poprzez wskazanie najnowszych trendów w branży bezpieczeństwa. Ponadto umożliwił gościom 18.FORSI Security Days wgląd w pracę tego przedsiębiorstwa i  opowiedział o tym, które usługi bezpieczeństwa są obecnie najbardziej zapotrzebowane na rynku. Przyszłość kształtowana jest przez technologię i wskazał, że aby uzyskać skuteczne rozwiązania, siłą rzeczy oznacza inwestowanie w technologię. Niemniej jednak należy nadal tworzyć dobre połączenie pracy ludzi z  wykorzystaniem technologii i systemów alarmowych.

Następnie wystąpił Richard Huber z Fraunhofer FOKUS, który zajmuje się głównie bezpieczeństwem IT. Podkreślił, jak ważne jest zrozumienie potencjalnych zagrożeń, aby móc działać właściwie. Mówił także o świadomości, która oznacza, że ​​pracownicy firmy ochroniarskiej powinni zostać przeszkoleni dla zachowania ostrożności i  uzyskania poczucia, do tego, co stanowi zagrożenie i jak sobie najlepiej z takimi zagrożeniami poradzić. Jego wystąpienie zawierało kilka praktycznych przykładów, które służyły dla zilustrowania.

Michael Römling z Bundesdruckerei mówił o cyberbezpieczeństwie i krytycznej infrastrukturze. Zwrócił uwagę, że szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo w infrastrukturze krytycznej. Jednak wśród nich istnieje wiele domen, którymi należy się szczególnie zająć. W trakcie prezentacji argumentował, że należy rozszerzyć regulacje ustawowe dot. bezpieczeństwa IT oraz powinno się także rozszerzyć wymogi dowodowe przy zakłóceniach IT.


„Privatization of Security Services“DSC_0137

Moderację ostatniego angielskiego panelu przejął Dr. Tim Stuchtey z Brandenburskiego Instytutu Społeczeństwa i Bezpieczeństwa. Przedstawił temat panelu, podkreślając znaczenie projektów zapobiegawczych w kwestiach bezpieczeństwa wraz z towarzyszącą prywatyzacją i międzysektorowym znaczeniem tematu.

Następnie Prof. Mark Button z University of Portsmouth przejął głos, prezentując obecną sytuacje w Wielkiej Brytanii. Tam również prywatne firmy ochroniarskie są wykorzystywane do wypełniania luk w branży bezpieczeństwa. W swojej prezentacji przedstawił trzy powszechne przypadki, które przedstawiają prywatyzacje w tym sektorze. Pierwszym przykładem był prywatny patrol w miejscach publicznych. Jako kolejny przytoczył dość drastyczny przykład, że czasami nawet prywatne firmy ochroniarskie przejmują transport więźniów. Pod koniec wystąpienia odniósł się do zagadnień oszustwa.

Catherine Piana z COESS była ostatnią panelistką i zagłębiła się w temat bezpieczeństwa w Europie. Na początku mówiła o wizji i wartościach, które wymagają szczególnej uwagi i które powinny być ze sobą spójne.  Przykładowo wymieniła jakość, bezpieczeństwo, zaufanie, compliance i dobrą współpracę między poszczególnymi sektorami bezpieczeństwa. Widzi także wiele zmian związanych z wyzwaniami, ale także szanse, które z nich wynikają. Podsumowując, pani Piana zauważyła, że ​​prywatna branża bezpieczeństwa w Europie szybko się rozwija i że dla bezpiecznej przyszłości należy stale skupiać się na wartościach, które należy szanować i przestrzegać w ramach swojej działalności.

DSC_0061


Wnioski

18.FORSI Security Days zakończyły się pełnym sukcesem i uświadomiły prelegentom, organizatorom i gościom ważne aspekty obecnej sytuacji na rynku bezpieczeństwa. Ustalono, że w przyszłości ze względu na szybko rozwijającą się gospodarkę bezpieczeństwa oczekują nas wiele wyzwań i zagrożeń, na które powinniśmy się jak najwcześniej przygotować poprzez znalezienie odpowiednich rozwiązań.

Nicole Wilczek, LL.B.