VI. Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki

Dnia 5 listopada 2015 roku w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się VI. Edycja Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki. Tematem przewodnim Forum było: „Compliance: back to the roots”. Uroczystego otwarcia dokonali: Paweł Tamborski (Prezes GPW), Rolf Nikel (Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie), Thomas Urbańczyk, LL.M. (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa), Dr. Jan Schürmann (Członek Zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników) oraz Prof. Dr. Bartosz Makowicz (Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance). Na wstępie przedstawiono istotę problematyki dotyczącej compliance oraz określono aktualne wyzwania z zakresu charakterystyki systemu compliance w sektorze bankowym oraz sektorze ubezpieczeń...


Raport: VI. Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki