CV

Curriculum Vitae

Bartosz Makowicz (* 1981) jest profesorem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest inicjatorem i dyrektorem Viadrina Compliance Center, pierwszy intra- i interdyscyplinarny instytut naukowo-badawczy o governance, risk i compliance. Ponadto jest członiem wielu rad naukowych i rad specjalistycznych stowarzyszeń compliance, takich jak niemieckiego instytutu compliance. Jest autorem wielu publikacji specjalistycznych w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Jest także autorem podręczników i monografii poświęconych zagadnieniom compliance. Łącznie opublikował ponad 100 tytułów w interdyscyplinarnej dziedzinie badań do governance, risk i compliance. Jako ekspert compliance prowadził ponad 100 wykładów na konferencjach i kongresach krajowych i międzynarodowych i prowadzi na całym świecie zajęcia jako profesjonalny trener compliance. Kieruje między innymi niemiecką delegacją do wypracowania norm ISO 37001 Compliance Management Systems i ISO 19600 Anti-Bribery Management Systems na poziomie globalnym i uczestniczył w krajowym komitecie „Governance i Compliance Management” w DIN e.V. W tych rolach prowadzi w przyszłości nowo utworzony TC 309 do opracowania globalneej normy ISO dla governance i whistleblowing. Ponadto doradza m.i. krajowe i zagraniczne rządy w kwestiach compliance. Również jest w radzie naukowej przy Compliance Academy, która spezializuje się jako przedsiębiorstwo z siedzibą w Münster w szkoleniach compliance. Włada biegle językiem niemieckim, angielskim, polskim i dobrym francuskim.