Bartosz Jagura, LL.M.

Rozprawa doktorska Bartosza Jagury, LL.M.

Celem pracy  Bartosza Jagury jest zbadanie roli spółek kapitałowych w realizacji funkcji compliance w polskim i niemieckim systemie prawnym.​