Jak

Realizacja różnych projektów badawczych pozwolić ma na naukową weryfikację stosowanych obecnie koncepcji compliance oraz wypracowanie nowych alternatyw, dzięki czemu VCC pragnie w sposób naukowy dołożyć własną cegiełkę do rozwoju kultury compliance.

Preferowanym podejściem w Centrum jest analiza całościowa, jako że udział przedstawicieli różnych dziedzin nauki pozwala na uwzględnienie złożonej, interdyscyplinarnej natury compliance.

Opieramy naszą działalność na następujących filarach:


Badania:

Jako pierwsza tego typu placówka naukowa w Niemczech VCC (dawniej wspólnie wraz z FORSI) bada zagadnienia z zakresu compliance oraz bezpieczeństwa z perspektywy intra- oraz interdyscyplinarnej, dążąc do dokładnego naświetlenia różnych aspektów prawnych (prawa cywilnego, pracy, karnego i kryminologii, konstytucyjnego oraz administracyjnego), gospodarczych (mikro- i makroekonomicznych) oraz społecznonaukowych. Praca odbywa się w trybie projektowym w zespołach interdyscyplinarnych.


Think tank:

Ambicją VCC pozostaje również utrzymanie silnego związku badań z praktyką. Jest on nieodzowny zarówno ze względu na potrzebę wprowadzania rzeczywistych doświadczeń do analizy naukowej, jak i weryfikacji możliwości implementacji i realnej użyteczności koncepcji naukowych. Z tego względu stałym punktem w planach Centrum pozostaje współpraca z innymi instytucjami. W tym celu organizujemy spotkania i kongresy służące przedstawicielom nauki, gospodarki oraz instytucji państwowych i politycznych jako platforma wymiany doświadczeń.

Z naszymi strategicznymi partnerami prowadzimy stałą, intensywną współpracę na poziomie struktur wewnętrznych, realizując regularnie wspólne projekty.


Wsparcie dla młodych badaczy:nachwuchs14

Wspieramy pokolenie młodych badaczy i chętnie w nich inwestujemy! Część naszej działalności badawczej obejmuje promocję interdyscyplinarnych projektów dysertacyjnych. Oferujemy również regularnie zajęcia dydaktyczne dotyczące zagadnień z zakresu compliance na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.


Compliance Academia:

VCC postrzega się jako centralnego partnera we wszystkich aspektach nauki mających związek z compliance. W naszej ofercie online znajdą Państwo fachową literaturę przedmiotu, wykaz prowadzonych aktualnie dysertacji, plan ramowy imprez, forum dyskusyjne i wiele innych praktycznych rzeczy!