CO?

Placówkę tworzy instytucja Viadrina Compliance Center (VCC)

Działalność VCC ma na celu krytyczną, naukową analizę zjawiska compliance na terenie Niemiec, sięgając jednak również ponad geograficzne granice kraju. Jako przedmiot badań, compliance naświetlamy jest w pracy VCC w sposób holistyczny, z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Samo pojęcie compliance rozumiemy bowiem znacznie szerzej, niż wyłącznie w kontekście przestrzegania norm prawnych przez podmioty gospodarcze. Coraz więcej z nich implementuje w ramach swoich struktur systemy compliance, pragnąc świadomie wzmocnić swoją integralność i spolegliwość, zyskując w ten sposób trwałą korzyść dla siebie i społeczeństwa, w którym działają. Dotychczasowy rozwój compliance przyczynił w znaczący sposób do zwiększenia transparencji w niemieckiej gospodarce, zmniejszenia przestępczości gospodarczej, wspierając modele biznesowe trwale oparte na ważnych wartościach. We VCC naświetlamy zagadnienia związane z compliance z perspektywy naukowej i interdyscyplinarnej. Prowadzimy łączący dotychczasowe osiągnięcia nauk prawniczych, ekonomicznych i socjologicznych think-tank złożony z osób utrzymujących ścisłą, stałą współpracę ze sobą i wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.


Dawniej w skład naszej placówki wchodził również podporządkowany jej Departament Badań nad Ekonomią Bezpieczeństwa oraz Bezpieczną Przedsiębiorczością (FORSI).