Publikacja: Global Ethics, Compliance & Integrity

Global Ethics, Compliance & Integrity-cover

Nowa publikacja została opublikowana w języku niemieckim pod redakcją Prof. Dr. Bartosza Makowicza. Zatytułowana jest „Global Ethics, Compliance i Integrity” i tworzy serię publikacji do przekazania światowej Compliance-Community aktualne rozwiązania dotyczące compliance, etyki biznesowej i zachowania należytej staranności w organizacjach na poziomie globalnym i różnych państw. W pierwszym wydaniu ponad 40 ekspertów z różnych państw i organizacji międzynarodowych wnieśli wkład do publikacji. Zostały one podzielone na kilka kategorii tematycznych.

Publikacja zapewnia kompleksowy i aktualny przegląd światowych przepisów i trendów rozwojowych w zakresie compliance, etyki i uczciwości w różnych typach organizacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym.