Serdecznie Witamy!

Compliance Academia Forums compFOR Serdecznie Witamy!

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #2973

    Nie ma nic ważniejszego, niż aktywna wymiana poglądów! Jest ona jeszcze ważniejsza w obszarze Compliance. Osoby zainteresowane i odpowiedzialne za Compliance muszą znać aktualne ryzyka i metody zarządzania nimi. Zapraszamy do wykorzystania naszej platformy jako miejsca dyskusji na różne tematy z zakresu Compliance.


Viewing 1 post (of 1 total)
  • The forum ‘compFOR’ is closed to new topics and replies.