Uta Zentes

Rozprawa doktorska Uty Zentes

Celem rozprawy doktorskiej jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie kryteria powinien spełniać skuteczny system antykorupcyjny oraz w jakim stosunku do siebie powinny pozostawać regulacje z różnych jurysdykcji. Praca opisuje uniwersalny model dla globalnego systemu antykorupcyjnego.