Jan Imgraben

Rozprawa doktorska Jana Imgrabena

Rozprawa doktorska Jana Imgrabena ma na celu opracowanie modelu systemu zarządzania zgodnością, za pomocą którego mogą zostać zmniejszone ryzyka prawne w E-commerce, na podstawie systematycnzgeo, opartego na ryzyku podejścia.