Hubert Seitz

Rozprawa doktorska Huberta Seitza

Podjęte badania prowadzone w oparciu o komparatystykę niemieckiego i polskiego prawa mają doprowadzić do określenia odpowiednich standardów, jakie należy wprowadzić w przedsiębiorstwie, aby jego działania z zakresu inwestycji budowlanych prowadzonych na terenie Polski nie naruszały prawa. Przeprowadzenie wspomnianych badań  uzasadnione jest geograficzną bliskością obydwu państw i ich członkostwem w Unii Europejskiej.