Nowelizacja prawa

Aktualnie trwają prace nad różnymi projektami ustaw z zakresu compliance. Do najważniejszych z nich należą:

  • „Projekt Ustawy wprowadzającej prawnokarną odpowiedzialność przedsiębiorstw i innych zrzeszeń“, przedłożony przez Ministerstwo Sprawiedliwości Kraju Związkowego Nadrenia Północna Westfalia 
  • Propozycja Ustawy o zmianie §§ 30, 130 niemieckiej Ustawy o wykroczeniach, przedłożona przez Niemieckie Zrzeszenie Prawników w Przedsiębiorstwach 
  • Projekt Ustawy o stworzeniu zachęt do działań na rzecz zapewnienia compliance w zakładach pracy i przedsiębiorstwach, przedłożony przez Niemiecki Instytut Oficerów Compliance