Polnische Compliance-Literatur

AutorTytułRokMiejsceRodzaj
Bodnar, A., Ploszka, A.CSR a prawa człowieka – monitorowanie przestrzegania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki 2014Przegląd Prawa Handlowego 4/2014, s. 31-38Artykuł
Bojarski, J., Leszczyński, S.Odpowiedzialność karna za pranie pieniędzy pochodzących z korupcji2009Państwo i Prawo 5/2009, s. 107-117Artykuł
Borowa, M.Program compliance– przepis na sukces. Jakie wymagania powinny być spełnione z praktycznego punktu widzenia?2013Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013Artykuł
Borowa, M. Compliance w Polsce2014Controlling, 3-4/2014, s.6-14Artykuł
Borowska, K.Coraz więcej prawników zajmuje się prewencją2013Rzeczpospolita 200/2013Artykuł
Cichy, ŁFunkcja compliance w bankach2015Warszawa, Wydawnictwo: Komisja Nadzoru FinansowegoMonografia
Ciemiński, M., Diehl, M.Prawna korzyści wprowadzenia systemu compliance w Polsce03/2015 & 4/2015Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, s. 8-10Artykuł
Dąbrowska, B.Compliance i wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa20152015Warszawa, Wydawnictwo Wiedza i PraktykaMonografia
Dąbrowski, T.Zarządzanie relacjami z interesariuszami jako element kształtowania reputacji i zaufania do banku2010Bezpieczny Bank 3/2010, s. 116-139Artykuł
Dobkowska, K., Rosner- Laskorzyńska, Z.Nowe przepisy o umowach terminowychJesień z Compliance, Dziennik Gazeta Prawna Kadry i PłaceArtykuł
Dziawgo, L., Dziawgo, D.CSR i IR – niełatwe antidotum na toksyczną bankowość2010Bezpieczny Bank 1/2010, s. 98-113Artykuł
Filipowski, O.Wdrażanie systemu Compliance w przedsiębiorstwach produkcyjnych03/2015 & 4/2015Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, s. 14-16Artykuł
Fischer, B., Karwala, D.Transfer danych osobowych do państw trzecich2007Państwo i Prawo 1/2007, s. 100-112Artykuł
Fissenewert, P.Compliance dla przedsiębiorstw średniej wielkości03/2015 & 4/2015Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, s. 20-22Artykuł
Gąsiorkiewicz, L., Monkiewicz, J.Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji2010WarszawaMonografia
Gertig, M., Jagura, B.Certyfikcja systemów zarządzania compliance03/2015 & 4/2015Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, s. 26-28Artykuł
Gołębiowska, E.Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy2014WarszawaMonografia
Gołębiowski, P.Funkcja compliance w bankach 2008Prawo Bankowe 9/2008, s. 83-92Artykuł
Gołębiowski, P. Prawne aspekty funkcji compliance2008Prawo Bankowe 10/2008, s. 70-83Artykuł
Hasse, M.Oficer compliance jako zawód2013Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013Artykuł
Hydoski, F., Bishop, T.Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji2010WarszawaMonografia
Jagiełło, D.Granice odpowiedzialności menedżera2012Edukacja Prawnicza 2/2012Artykuł
Jagura, B.Compliance a należyta staranność zarządcy spółki kapitałowej w Niemczech2014E. Zielińska, P. Pinior (red.), Ewolucja Prawa Prywatnego, Katowice 2014, s. 33-42Artykuł
Jagura, B ., T.SzarowiczPrawne podstawy systemów zarządzania compliance w prawie niemieckim i polskim2014Controlling, 3-4/2014, s. 15-20Artykuł
Jagura, B.Prawo antymonopolowe oraz compliance w przedsiębiorstwie. Refleksje po 2. Polsko-Niemieckim Forum Prawa Gospodarczego2012Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 6/2012, s. 28-32Artykuł
Jagura, B.Aktualne trendy w polskim i niemieckim prawie przedsiębiorstw – od odpowiedzialności osobistej po Compliance2011Monitor Prawniczy 3/2011, s. 147-149Artykuł
Jagura, B.Zarządzanie ryzykiem w handlu globalnym częścią polskiej kultury compliance – refleksje po IV. Polsko- Niemieckim Forum Prawa i Gospodarki2014Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 1/2014Artykuł
Jagura, B.Znaczenie struktur compliance przedsiębiorstwach2015Publikacja towarzysząca VI Polsko-Niemieckiemu Forum Prawa Gospodarczego, Warszawa Wywiad
Jagura, B., Makowicz, B.Prywatne dochodzenia w przedsiębiorstwie metodą skutecznego systemu compliance2013Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013Artykuł
Jajuga, K.Zarządzanie przedsiębiorstwem2010WarszawaMonografia
Jakubowski, R.Rozwój funkcji compliance w polskim systemie bankowym od 1989 r. 2013Monitor Prawa Bankowego 11/2013, s. 58-70Artykuł
Janecki, P.Tworzenie kultury compliance w organizacji międzynarodowej – uwagi praktyczne03/2015 & 4/2015Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, s. 33-36Artykuł
Jasiński, W.Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy2012WarszawaMonografia
Jasiński, W.,Nadużycia w przedsiębiorstwie przeciwdziałanie i wykrywanie2013WarszawaMonografia
Kaczmarek, T.Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie dyscyplinarne2010WarszawaMonografia
Kaczmarek, T.Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce2011WarszawaMonografia
Karwala, D.Wiążące reguły korporacyjne dla przetwarzających dane osobowe ( processor binding corporate rules )2014Monitor Prawniczy 13/2014Artykuł
Kasiewicz, S.Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce kierunki i narzędzia2010WarszawaMonografia
Kendal, R.Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów2000WarszawaMonografia
Kiziniewicz, A."Due diligence" majątku jako mądrość przed szkodą2015Nieruchomości 2/2015Artykuł
Klimczak, M., Kucharczyk, M.Zwiększenie zakresu informowania akcjonariuszy o zarządzaniu ryzykiem 2011Management and Business Administration. Central Europe 6/2011, s. 57-64Artykuł
Kozak, M.Program compliance – gra pozorów czy konieczność?2015eGospodarka.pl Artykuł
Krawczyk, A., Gisman, A.Criminal compliance, jako środek zapobiegania odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary2015Monitor Prawa HandlowegoArtykuł
Kruk, T., Kruk-Kubarska, J.Program compliance w przedsiębiorstwie farmaceutycznym2013Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013Artykuł
Lasek, J., Stępińska-Duch, D.Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w firmie istotą compliance2015Gazeta Prawna.pl, BiznesArtykuł
Ligęza, D.Ryzyko compliance2010Problemy Prawa i Administracji 1/2010Artykuł
Lubasz, D., Chomiczewski, W.. Szlawski, W.Monitoring wizyjny, dane osobowe i pracownicy. Czy da to się pogodzić?03/2015 & 4/2015Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, s. 40-42Artykuł
Makowicz, B.Compliance w przedsiębiorstwie2011WarszawaMonografia
Makowicz, B.Compliance: wszyscy na nim skorzystamy2011Rzeczpospolita 33/2011Artykuł
Makowicz, B.Compliance dla wszystkich, czyli korzyści płynące z systemu zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwie 2014Controlling, 3-4/2014, s. 25-32Artykuł
Makowicz, B.Stawiajmy odważnie na compliance! Kilka kroków do skutecznego systemu zarządzania compliance03/2015 & 4/2015Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, s. 46-48Artykuł
Masny, M.Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance2002Przegląd Prawa Handlowego 9/2002, s. 1-5Artykuł
Meckenstock, C.Struktura i wdrażanie systemów compliance2013Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013Artykuł
Meckenstock, C.Metody efektywnego kształtowania systemów compliance2013„Monitor Prawniczy” Nr 23/2013 Artykuł
Mosoń, J.Compliance – odpowiedzialny prawnik w finansach2012Radca Prawny 3/2012, s. 22-24Artykuł
Nagel, W.Compliance pomaga w budowie wartości spółek2014Dziennik Gazeta Prawna, 145/2014, s. 11Artykuł
Partyka-Opiela, A., Kumala, K.Compliance 2015 – 5 głównych wyzwań2015http://blog.dzp.pl/Artykuł
Piszczek, A.Compliance a prawo pracy – wybrane zagadnienia2013Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, red. Z. Góral, 3/2013, s. 39-52Artykuł
Płonkowski, W.Zasady funkcjonowania nadzoru zgodności z prawem – compliance w bankach prowadzonych w formie spółek akcyjnych2011http://www.edukacjaprawnicza.pl/prace-mgr/a/pokaz/c/artykul/art/zasady-funkcjonowania-nadzoru-zgodnosci-z-prawem-complinance-w-bankach-prowadzonych-w-formie-spolek-akcyjnych.htmlArtykuł
Pływaczewski, E.Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy z perspektywy międzynarodowej2002Państwo i Prawo 8/2002, s. 43-52Artykuł
Pötters, S.Ochrona danych osobowych pracowników wobec systemu compliance: Prawo ochrony danych osobowych jako granica dla wewnętrznych dochodzeń. 03/2015 & 4/2015Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, s. 52-54Artykuł
Rajewski, K.Jak daleko powinno sięgać compliance – czy powinno pełnić funkcję doradczą czy kontrolną?2013Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013Artykuł
Rudnicka, A.CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie2012WarszawaMonografia
Schubel, J., Zimoch-Tuchołka, J.Problemy implementacji Compliance w polskiej spółce zależnej z o.o. na tle Kodeksu spółek handlowych03/2015 & 4/2015Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, s. 80-82Artykuł
Schürmann, J.Odpowiedzialność prawna pracowników odpowiadających za compliance03/2015 & 4/2015Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, s. 59-62Artykuł
Staniec, I.Perspektywy rozwoju compliance2014Controlling, 3-4/2014, s. 36-39Artykuł
Syp S.Nowe regulacje dotyczące IT w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w USA a prawo polskie 2014Państwo i Prawo 1/2014, s. 72-83Artykuł
Syp, S.Efektywność programów compliance2014http://www.pb.pl (Plus Biznesu)Artykuł
Szczepaniak Ł.Ryzyka w działalności bankowej2007Prawo Bankowe 2/2007 s. 103-111Artykuł
Szczepański, M.Wdrażanie systemu compliance w polskiej rzeczywistości2013Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013Artykuł
Szpytka, P.Jakie działania kontrolne w firmie inwestycyjnej2011Rzeczpospolita 203/2011 Artykuł
Urbańczyk, T.Niezbędność compliance w organizacji gospodarczej 03/2015 & 4/2015Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, s. 66-69Artykuł
Wagner, D.Implementacja regulacji compliance w związkach interesów i zrzeszeniach przedsiębiorstw średniej wielkości03/2015 & 4/2015Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, s. 73-75Artykuł
Witaszek, A.Ochrona prywatności e-maili pracowników a konieczność zapewnienia compliance w spółce2012Jurysta 1/2012Artykuł
Wójcik, D.Wykorzystanie arkusza MS Excel w warunkach polityki compliance2014Controlling, 3-4/2014, s. 42-45Artykuł
Wojtczak D.Zwalczanie zmów przetargowych w Polsce2010Państwo i Prawo 7/2010, s. 68-77Artykuł
Wywiał, R.Compliance…, czyli co?2014Gazeta RzeczpospolitaArtykuł
Zapadka P.Ryzyko prawne w działalności banków komercyjnych – wybrane zagadnienia2007Prawo Bankowe 3/2007, s. 30-39Artykuł
Zapłata, S., Kaźmierczak, M.Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna2011WarszawaMonografia
Zdanowicz, B.Compliance – nowa funkcja banków2004Bezpieczny Bank 1/2004Artykuł
Ziomko, R.Polskie firmy coraz lepiej zarządzają ryzykiem2011http://www.hbrp.pl/news.php?id=691Artykuł