25 Borders

25 Borders


GermanyAnmeldung zu den Feierlichkeiten des XXV. Jahrestages des Deutsch-Polnischen Grenzvertrags

Am 7.12.2015, 17:30 (Beginn 18:00)

Logensaal, Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der Oder

Programm: Download (PDF)

PolandRejestracja na Uroczystość XXV-lecia Polsko-Niemieckiej Umowy Granicznej

Dn. 7.12.2015 r., godz. 17:30 (Rozpoczęcie: godz. 18:00)

Logensaal, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Program: Download (PDF)


  Vor- und Nachname / Imię i nazwisko*:

  Institution / Instytucja*:

  E-mail*:

  Bitte wählen / Proszę wybrać*:

  Hiermit melde ich mich zu den Feierlichkeiten verbindlich an. / Zgłaszam wiążąco swój udział w uroczystych obchodach.Hiermit melde ich mich zum Empfang nach den Feierlichkeiten (19:30 Uhr) verbindlich an. / Zgłaszam wiążąco udział w poczęstunku po uroczystościach (godz. 19:30).

  Ich möchte künftig Informationen vom Lehrstuhl für Polnisches Öffentliches Recht beziehen. / Chciałbym otrzymywać informacje z Katedry Polskiego Prawa Publicznego.

  Die Teilnahme an der Veranstaltung und Empfang ist kostenlos. / Udział w uroczystościach i poczęstunku jest bezpłatny.

  *Alle Felder sind Pflichtfelder / Wszystkie pola są obowiązkowe