Co

W skład naszej placówki wchodzą dwie podstawowe instytucje: Viadrina Compliance Center (VCC) oraz podporządkowany mu Departament Badań nad Ekonomią Bezpieczeństwa oraz Bezpieczną Przedsiębiorczością.


Viadrina Compliance Center (VCC)

vccDziałalność VCC ma na celu krytyczną, naukową analizę zjawiska compliance na terenie Niemiec, sięgając jednak również ponad geograficzne granice kraju. Jako przedmiot badań, compliance naświetlamy jest w pracy VCC w sposób holistyczny, z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Samo pojęcie compliance rozumiemy bowiem znacznie szerzej, niż wyłącznie w kontekście przestrzegania norm prawnych przez podmioty gospodarcze. Coraz więcej z nich implementuje w ramach swoich struktur systemy compliance, pragnąc świadomie wzmocnić swoją integralność i spolegliwość, zyskując w ten sposób trwałą korzyść dla siebie i społeczeństwa, w którym działają. Dotychczasowy rozwój compliance przyczynił w znaczący sposób do zwiększenia transparencji w niemieckiej gospodarce, zmniejszenia przestępczości gospodarczej, wspierając modele biznesowe trwale oparte na ważnych wartościach. We VCC naświetlamy zagadnienia związane z compliance z perspektywy naukowej i interdyscyplinarnej. Prowadzimy łączący dotychczasowe osiągnięcia nauk prawniczych, ekonomicznych i socjologicznych think-tank złożony z osób utrzymujących ścisłą, stałą współpracę ze sobą i wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

 

Departament Badań nad Ekonomią Bezpieczeństwa oraz Bezpieczną Przedsiębiorczością (FORSI)

forsiZałożona w 1999 roku przez prof. Stobera Placówka ds. Badań Ekonomii Bezpieczeństwa, przejęta następnie przez Niemiecki Uniwersytet Dokształcania (DUW) w Berlinie, została z dniem 1.1.2015 r. najnowszym członkiem struktur VCC o nazwie Departament Badawczy FORSI. Uzupełnia on działalność Centrum o szeroko pojęte aspekty bezpiecznej przedsiębiorczości oraz ekonomii bezpieczeństwa (security compliance). Dotychczasowa specjalizacja FORSI w postaci przedsiębiorstw z branży bezpieczeństwa (np. firmy oferujące usługi z zakresu monitoringu i ochrony) została rozszerzona na wszelkie aspekty bezpieczeństwa przy zarządzaniu przedsiębiorstwem i zakładami pracy (bezpieczeństwo ekonomiczne, BHP, doradztwa oraz infrastrukturalne), aby móc oferować kompleksowe rozwiązania z zakresu bezpiecznej przedsiębiorczości.

Rozbudowa FORSI stanowi konsekwentną i konieczną kontynuację dotychczasowych badań zagadnień na styku prawa i bezpieczeństwa w sytuacji potencjalnych napięć między prywatną odpowiedzialnością zapewnienia bezpieczeństwa a służącym temu samemu celowi systemem publicznym. U źródeł tego zagrożenia leży drastyczne podniesienie wymagań odnośnie bezpieczeństwa stawianych uczestnikom obrotu gospodarczego. Wzrost wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń dla przedsiębiorstw (korupcja, szpiegostwo, kradzież, przestępczość informatyczna itp.) nie doczekał się jeszcze obszernego i całościowego zbadania i usystematyzowania.